Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

ROZEZNANIE RYNKU DO PROJEKTU SUPER BOBAS

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.2: Działania na rzecz równowagi praca – życie

Priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Żłobek Super Bobas szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Białegostoku”, którego celem jest zwiększenie opieki żłobkowej w M. Białystok dzięki utworzeniu 17 miejsc w Żłobku Super Bobas oraz wzrost aktywności zawodowej 34 rodziców/opiekunów w okresie realizacji projektu, tj. 01.02.2018-31.01.2020 firma Lucky Star Ewa Bałtyk zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na poniższe produkty i usługi.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 511 900,73 PLN

 

1. Rozeznanie_rynku_drzwi skrzydła wewnętrzne wraz z ościeżnicą- pobierz zapytanie

2. Rozeznanie_rynku_instalacja_alarmowa pobierz zapytanie

3. Rozeznanie_rynku_lampy w oprawach kasetonowych – pobierz zapytanie

5. Rozeznanie_rynku_schodołaz gąsienicowy- pobierz zapytanie

6. Rozeznanie_rynku podwieszenie sufitu kasetonowego – pobierz zapytanie

7. Rozeznanie_rynku_wózek dziecięcy 6 osobowy – pobierz zapytanie 

7.  Rozeznanie_rynku_meble- pobierz zapytanie

8.  Rozeznanie_rynku_zabawki_plastyka – pobierz zapytanie

 

Termin składania ofert: 01.02.2018r – 06.02.2018r do godziny 16:00

Oferty złożone po 06.02.2018r nie będą brane pod uwagę.

 

Data dodania informacji na stronie: 01.02.2018r

Projekt pn: „Żłobek SUPER BOBAS szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Białegostoku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPOWP 2014-2020