Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Dokumentacja żłobka COVID-19

Drodzy Rodzice, bardzo proszę o gruntowne zapoznanie się dokumentacją Niepublicznego Żłobka:
* „Wesołe Dinusie”,
* „Wesołe Dinusie II”,
* „Super Bobas”
* „Calineczka”
Przygotowana dokumentacja jest zgodną z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wskazań co do pracy z dziećmi w placówce żłobkowej podczas trwania pandemii COVID-19.
Są to:
1) Polityka bezpieczeństwa – PROCEDURY – pobierz tutaj.

Procedura 1: Organizacja pracy podczas dnia w żłobku
Procedura 2: Przekazanie i odbiór dzieci w szatni
Procedura 3: Pobyt dziecka w placówce w związku z COVID-19
Procedura 4: Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu żłobka w tym zachorowania na COVID-19

2) Regulamin szczególnych zasad działalności żłobka w trakcie trwania pandemii – pobierz tutaj.
3) Oświadczenie Rodzica – pobierz tutaj.
4) Karta Informacyjna dziecka (wypełniania w żłobku dnia 25.05.2020r) – pobierz tutaj.
5) Instrukcje (pobierz klikając na nazwę): prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, nakładania oraz zdejmowania maseczki i rękawiczek jednorazowych.

6) Wzór Karty Rejestru pomiaru temperatury dzieci – pobierz tutaj.

Wszystkie niezbędne pliki możesz też pobrać klikając tutaj.


Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami, wydrukowanie (Regulaminu, Polityki bezpieczeństwa, Oświadczenia Rodzica, Karty Kwalifikacji Dziecka) oraz czytelne podpisanie każdej ze stron. Cały „zestaw” swoich dokumentów, bardzo proszę spiąć zszywaczem w jedną całość i dostarczyć do placówki pierwszego dnia pobytu maluszka.

Usprawni to nam przyjęcie z rana dziecka do placówki 🙂