Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wpis do Rejestru Żłobków: pozwolenia

Drodzy Rodzice,z przyjemnością pragniemy poinformować,iż zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o ” Opiece nad dziećmi w wieku do lat 3″ (Dz.U.Nr 45,poz.235) – trzy nasze Placówki pomyślnie przeszły wszystkie kontrole i otrzymały pozytywną opinię inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Białystok:

 

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie” ul. K.E.N 38 lok U7 wpis w rejestrze pod nr 27. Ilość miejsc: 41

 

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie II” ul. Świętokrzyska 5A lok U3 wpis w rejestrze pod nr 47. Ilość miejsc: 38

 

Niepubliczny Żłobek „Super Bobas” ul Gajowa 79, 15-876 Białystok. Ilość miejsc: 60

 

Jesteśmy Placówkami, które spełniają wszystkie standardy i wymogi przewidziane prawem w zakresie sprawowania bezpiecznej i fachowej opieki nad małymi dziećmi.